Szkoła Podstawowa w Krasnem Potockiem

Nasza szkoła znajduje się w malowniczej miejscowości położonej na łagodnym wzniesieniu skąd rozciągają się wspaniałe widoki na całą okolicę i królującą nad nią górę Chełm. Szkoła w Krasnem Potockiem to mała społeczność, w której panuje rodzinna atmosfera, żadne dziecko nie pozostaje anonimowe i czuje się w niej bezpiecznie.

Realizowane przez nas zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze preferują takie formy aktywności, które w obecnej rzeczywistości przygotowują wychowanków do odpowiedzialnego pełnienia przyszłych ról społecznych w poszanowaniu wartości wyniesionych z domu rodzinnego.

W procesie dydaktyczno-wychowawczym szczególny nacisk położony jest na twórcze rozwiązywanie problemów i technologię informacyjną. Nasza placówka dysponuje nowoczesną, terminalową pracownią komputerową z dostępem do szybkiego internetu. Wszystkie sale lekcyjne są wyposażone w monitory interaktywne, a także komputery z internetem światłowodowym. Szkoła dysponuje nowoczesnymi środkami dydaktycznymi z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych, nowościami wydawniczymi w bibliotece szkolnej, świetlicą dostosowaną do potrzeb rodziców, a także stołówką.

Realizowane programy, różnego rodzaju projekty, a także bogata oferta zajęć pozalekcyjnych gwarantuje możliwość rozwijania zainteresowań (m.in. wyjazdy na basen, robotyka, zajęcia kreatywne, koło językowe, koło polonistyczne, koło młodego turysty, zajęcia teatralne).

Każdego roku organizowane są wyjazdy na zieloną szkołę, a także kilkudniowe wycieczki, które stwarzają doskonałe warunki do zdobywania wiedzy, pozwalają odkrywać fascynujący świat natury, pobudzają pasje i zainteresowania, a także uczą samodzielności.

Od roku 2015 realizujemy program wymiany międzynarodowej z młodzieżą węgierskiej szkoły Testvèrvárosok Terei Áltálanos Iskola z Pècs. Spotkania mają na celu wyeliminowanie ewentualnych barier w komunikowaniu się, kształtowanie postaw tolerancji wobec innych narodów, współdziałanie w grupie, wzmacnianie więzi koleżeńskich, łączenie wiedzy zdobytej w szkole z praktyką, upowszechnianie form aktywnego wypoczynku.

Uczniowie od wielu lat bardzo aktywnie działają w szkolnym kole wolontariatu. Podejmują wiele inicjatyw na rzecz nie tylko najbliższego środowiska, angażują się również w przedsięwzięcia mające na celu niesienie pomocy chorym dzieciom. Są to również działania na rzecz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej oraz wparcie działań misyjnych w Afryce.

 

                    

Copyright ©  2010  SP Krasne Potockie